Çka është Kleri ?


Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË

Çka është Kleri ?


KLER
m. përmb.

  1. Të gjithë ata që kryejnë shërbime fetare e që kanë detyra të ndryshme fetare. Kleri katolik (ortodoks, mysliman). Kleri i lartë.
error: Content is protected !!