Kuiz apo Test nga Hematologjia – Kuize dhe Teste

Results

#1. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#2. Rritja predominuese e bilirubinës së pakonjuguar(indirekte) në gjak korrespondon me:

#3. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#4. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#5. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#6. Të dhënat anamnestike të pacientit për reaksionet alergjike në barna përshkruhen te:

#7. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#8. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#9. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#10. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#11. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#12. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

finish

 

Eritrocitet

(Visited 20 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *