Kuiz apo Test për Eritrocitet

Results

#1. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#2. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#3. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#4. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#5. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#6. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#7. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#8. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#9. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)
finish


(Visited 87 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *