Shëndeti
Tue. Mar 28th, 2023
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
Transfuziologji

Results

-
Next

#1. Forma më e dëshirueshme e dhënies së gjakut është dhurimi:

Next

#2. Gjak mund të dhurojnë të gjithë personat e shëndosh prej moshës:

#3. Para dënies së gjakut të plotë është e obligueshme që te dhuruesit e gjakut përveç ekzaminimit fizikal dhe anamnezës të bëhen edhe këto analiza:

#4. Zbulimi i grupeve të gjakut është bërë duke shfrytëzuar reaksionin antigjen-antitrup i cili manifestohet me:

#5. Në cilat prej sistemeve në vijim të grupeve të gjakut duhet të ekzistojë pajtueshmëria e plotë para dhënies së gjakut?

#6. Forma tipike e sëmundjes hemolitike te të posalindurit (eritroblastoza fetale) eshtë pasojë e papajtueshmërisë në mes gjakut të nënës dhe gjakut të frytit për shkak të antigjeneve të ndryshme të sistemit:

#7. Cili prej këtyre shkenctarëve i ka zbuluar tri grupet e para te gjakut (A, B dhe O) të sistemit ABO?

#8. Determinanta antigjenike specifike e sistemit ABO të grupeve të gjakut gjendet në:

#9. Si substancë prekursore për formimin e izoaglutinogjeneve të sistemit ABO shfrytëzohet:

#10. Antitrupat e sistemit Rh sipas mënyrës se formimit të tyre bëjnë pjesë në grupin e antitrupave:

#11. Struktura e imunoglobulinave M (IgM) përbëhet nga:

#12. Cila prej këtyre substancave antikoagulante përdoret për konzervimin e gjakut?

#13. Me fjalën citaferezë kuptohet:

#14. Plazmafereza terapeutike nënkupton:

#15. Me testin e Coombs-it indirekt bëhet:

#16. Të pacientet anemik, por që vuajnë nga insuficienca e zemrës preferohet dhënia e:

#17. Cila prej këtyre komponenteve plazmatike është më efikase në trajtimin e hemofilisë A?

#18. Për pengimin e transmetimit të shkaktarëve të sëmundjeve infektive që barten me gjak dhe produkte të gjakut është e obligueshme që të bëhet testimi i gjakut në praninë e:

#19. Në komplikimet postransfuzive jo imune dhe jo infektive bëjnë pjesë:

#20. Albumina është produkt i plazmës që aplikohet te pacientët që kanë çrregullimeve në:

Finish


Leave a Reply

You cannot copy content of this page