Wed. Feb 8th, 2023
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Results

-

#1. Qeliza e sistemit nervor quhet:

Lexo më shumë: Neuroni

#2. Neuroni është qelizë e sistemit nervor që i jep mundësi informacionit të transmetohet në formën e sinjaleve:

Lexo më shumë: Neuroni

#3. Njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla është: (shkruaje)

Lexo më shumë: Qeliza

#4. Qeliza vezë e fekonduar, qelizë e fituar me bashkimin e spermatozoidit me qelizën vezë quhet:

#5. Me mejozë ndahen:

#6. Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

#7. Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

#8. Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë

Lexo më shumë: Qeliza

#9. Qelizën e zbuloi:

Lexo më shumë: Qeliza

#10. Qeliza është:

#11. Qelizat prokariote:

#12. Qeliza prokariote janë:

#13. Organele në të cilat krijohet energjia e nevojshme për të gjitha proceset biokimike të cilat zhvillohen në qelizë janë:

#14. '' Uzina energjetike '' të qelizës janë:

#15. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#16. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#17. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#18. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#19. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#20. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#21. Ndryshimi i vetive trashëguese quhet:

#22. Njesia themelore, bazë, morfologjike dhe funksionale e indit nervor është:

#23. Ribozomet janë truptha të imët, funksioni kryesor i të cilëve është:

#24. Kondrociti është qeliza që përbën:

Lexo më shumë: Kondrociti

#25. Kondrociti është qeliza që përbën:

#26. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#27. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#28. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#29. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#30. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#31. Të gjithë organizmat e gjallë janë të përbërë nga qelizat. Ky pohim është i:

#32. Qeliza nuk është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë.

Qeliza është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë. Secila qelizë është tërësi individuale e cila i tregon karakteristikat e jetës, pavarësisht nga qelizat e tjera.

#33. Organeli më i madh qelizor është bërthama. Pohimi është i:

#34. Njësia themelore e çdo organizmi të gjallë është:

#35. Cilat qeliza ndodhen në fazën Go gjatë tërë jetës së tyre ?

Finish


Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x