Results

#1. Qeliza e sistemit nervor quhet:

Lexo më shumë: Neuroni

(Visited 1 times, 1 visits today)

#2. Neuroni është qelizë e sistemit nervor që i jep mundësi informacionit të transmetohet në formën e sinjaleve:

Lexo më shumë: Neuroni

(Visited 1 times, 1 visits today)

#3. Njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla është: (shkruaje)

Lexo më shumë: Qeliza

(Visited 1 times, 1 visits today)

#4. Qeliza vezë e fekonduar, qelizë e fituar me bashkimin e spermatozoidit me qelizën vezë quhet:

#5. Me mejozë ndahen:

#6. Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

next

#7. Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

#8. Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë

Lexo më shumë: Qeliza

(Visited 1 times, 1 visits today)

#9. Qelizën e zbuloi:

Lexo më shumë: Qeliza

(Visited 1 times, 1 visits today)

#10. Qeliza është:

#11. Qelizat prokariote:

#12. Qeliza prokariote janë:

#13. Organele në të cilat krijohet energjia e nevojshme për të gjitha proceset biokimike të cilat zhvillohen në qelizë janë:

#14. '' Uzina energjetike '' të qelizës janë:

#15. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#16. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#17. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#18. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#19. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#20. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#21. Njesia themelore, bazë, morfologjike dhe funksionale e indit nervor është:

#22. Ribozomet janë truptha të imët, funksioni kryesor i të cilëve është:

#23. Kondrociti është qeliza që përbën:

Lexo më shumë: Kondrociti

(Visited 1 times, 1 visits today)

#24. Kondrociti është qeliza që përbën:

#25. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#26. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#27. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#28. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#29. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

(Visited 1 times, 1 visits today)

#30. Të gjithë organizmat e gjallë janë të përbërë nga qelizat. Ky pohim është i:

#31. Qeliza nuk është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë.

Qeliza është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë. Secila qelizë është tërësi individuale e cila i tregon karakteristikat e jetës, pavarësisht nga qelizat e tjera.

(Visited 1 times, 1 visits today)

#32. Organeli më i madh qelizor është bërthama. Pohimi është i:

#33. Njësia themelore e çdo organizmi të gjallë është:

#34. Cilat qeliza ndodhen në fazën Go gjatë tërë jetës së tyre ?

finish


(Visited 371 times, 1 visits today)

Related posts:

Kuiz nga Gastroenterologjia (Test nga Gastroenterologjia)
Çka është Stresi?
Kuiz nga Transfuziologjia (Test nga Transfuziologjia)
Kuiz apo Test nga Hematologjia - Kuize dhe Teste
Qeliza e sistemit nervor quhet:
Kuiz për Minerale - Kuize dhe Teste
Kuiz apo Test për Eritrocitet
Kuizi apo Testi - Matura Shtetërore
Kuiz apo Test nga Kimia - Kuize dhe Teste
Kuiz për Provim pranues në Mjekësi
Kuiz apo Test nga Biologjia
Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?
Cili nga këto gjene është heterozigot ?- Biologjia
Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?
Cila nga fjalitë shpreh një habi?
Çka është Biologjia?
Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant?
Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?
Çka janë sporet (endosporet)?
Çka është dezinfektimi?
Çka janë antioksidantët dhe cili është funksioni i tyre?
Çka është Membrana qelizore?
Çka është Kimioterapia dhe pse aplikohet?
Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
Ku ndodhet Godulla e Karavastasë?
Çka është Gripi?
Nuk
Menstruacionet
Kush ishte Abdyl Ypi?
Ka
Viruset
Virus
Nga
Se
Një
Me
Dhe
I
E
Si ndahen organizmat sipas mënyrës të të ushqyerit?
Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?
Ku ndodhet Postrriba?
Ja si lindi Karantina!
Çfarë është Pandemia?
Çka është Karantina?
Çfarë ёshtё talasemia?
Çfarë është demenca?
Çka është Sindroma Down?
Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?
Çfarë janë Qelizat Staminale?
Përbërja e citoplazmës
Çka është Cikli menstrual?
Sa litra gjak i ka trupi i njeriut?
Çka është leukemia?
Çka është Vagina?
Sa vezore i ka gruaja?
Në cilën moshë paraqitet Menopauza?
Çka është Citoplazma?
Çka janë Lipidet apo yndyrnat?
Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?
Çka është Bërthama e qelizës?
Çka është Menopauza?
Çfarë e shkakton menopauzën?
Çka është Veza?
Çka është qeliza yndyrore?
Çka është fotoreceptori?
Sa jetojnë qelizat?
Sa qeliza përmban çdo qenie njerëzore?
Sa është pesha e një qelize?
Cila është qeliza më e madhe e njeriut?
Sa është madhësia e qelizave?
Çka është Qeliza?
Si diagnostikohet lupusi?
Çfarë do të thotë Normozoospermia?
Çka janë Embriologët?
Vitamina E dhe roli saj
Vitamina B12 apo ciankobalamina
Vitamina B6 - Roli dhe funksioni i saj
Çfarë është gripi i derrave dhe cilat janë shenjat e tij?
Sa është i rrezikuar Kirurgu nga sëmundjet vdekjeprurëse gjatë punës së tij?
Si transmetohet hepatiti B?
3 përbërësit që zhbllokojnë arteriet dhe ulin kolesterolin
Eritrocitet
Dr.Isuf Dedushaj: Mjeku shqiptar me 112 punime shkencore dhe gjashtë tekste universitare të publikua...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *