Wed. Feb 8th, 2023
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Results

-

#1. Si shkruhet formula kimike e Nikelinit?

#2. Si quhet minerali i Argjendit?

#3. Si quhet minerali i nikelit ?

#4. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#5. Avullimi është:

#6. Procesi i difuzionit të gazrave është:

#7. Materiali që është i farkëtueshëm dhe përçon elektricitet me siguri është i përpunuar prej:

#8. Cila listë e elementeve përmban vetëm metale?

#9. Bronza është legurë e:

#10. Simboli i elementit tëbakrit është:

#11. Substancat e thjeshta janë të ndërtuara prej:

#12. Ngjyrosje e kuqe e flakës vërehet gjatë nxehjes së komponimeve të:

#13. CaSO4 është formulë kimike e:

#14. Me filtrim nuk mundet të ndahen komponentët nga përzierja e ujit dhe:

#15. Cili prej ndryshimeve vijuese është kimik?

#16. Barazim i përgjithshëm i një reaksioni është A + B ----->C. Sa masë e produktit do të fitohet nësë 12g A plotësisht reagojnë me 9g B?

#17. Kobaltiti është mineral i:

#18. Si quhet minerali i zinkut ?

#19. Si quhet minerali i Merkurit ?

#20. Manganiti është mineral i:

#21. Kromiti është mineral i:

#22. Krokoiti është mineral i:

#23. Kripa e kuzhinës është komponim i:

#24. Karnaliti është mineral i:

#25. Fluoriti është mineral i:

#26. Krioliti është mineral i:

#27. Apatiti është mineral i:

#28. Cili nga elementet vijuese ka energji të afinitetit më të madhe?

#29. Azoti është element i grupit 15 të sistemit periodik, i cili në industri përfitohet:

#30. Metil-2-butani dhe n-pentani, ndërmjet vete janë:

#31. Halogjenimi i alkaneve zhvillohet përmes:

#32. Acid yndyror i ngopur është:

#33. Me dehidratimin e alkooleve në prani të acidit sulfurik në temperaturë 1800C përfitohen:

#34. Cili nga komponimet vijuese ka veti reduktuese dhe me reagjent të Tollensit formon pasqyrën e argjendit?

#35. Cili nga komponimet vijuese është aminoacid bazik?

#36. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike.

#37. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut dhe sintetizohet apo krijohet në organizmin e njeriut.

#38. Fërgimi i zinkut në xeherore bëhet me qëllim që ai të kaloj në trajtë:

#39. Hidrogjeni i pastër në laborator mund të fitohet me elektrolizën e ujit.Gjatë këtij procesi në katodë ndahet:

#40. Kripërat e acidit perklorir quhen:

#41. Kripërat e acidit nitrik quhen:

#42. Si quhen kripërat e acidit sulfurik ?

#43. Si quhen kripërat e acidit klorhidrik ?

#44. Si quhen kripërat e acidit klorik ?

#45. Si quhen kripërat e acidit bromhidrik ?

#46. Si quhen kripërat e acidit jodhidrik ?

#47. Lipidet (Yndyrnat) përmbajnë:

#48. Si quhen kripërat e acidit fluorhidrik ?

#49. Si quhen kripërat e acidit karbonik ?

#50. Si quhen kripërat e acidit sulfuror ?

#51. Si quhen kripërat e acidit sulfhidrik ?

#52. Sulfuri i zinkut shkruhet:

Finish


Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x