Wed. Feb 8th, 2023
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Kuiz apo Test nga Biologjia

Stratum corneum është pjesë e:

Rekombinimi i gjeneve ndodhë në:

Cili nga këta hormone mundëson zhvillimin e corpus luteum?

Ku kryhet frymëmarrja qelizore ?

Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë:

Në cilën strukturë të syrit gjenden shkopinjët dhe konet?

Hidrolimfa si lëng trupor është karakteristike për:

KLASAT e ngjashme të qenieve të gjalla, grupohen në:

Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:

Cili nga të mëposhtmit është aminoacid esencial?

Nga kush përbëhet molekula lipidike ?

Qeliza e sistemit nervor quhet:

Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?

Cili nga këto gjene është heterozigot ?- Biologjia

Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?

Çka janë sporet (endosporet)?

Çka është dezinfektimi?

Çka është Membrana qelizore?

Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?

Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?

Çfarë janë Qelizat Staminale?

Përbërja e citoplazmës

Çka është Citoplazma?

Çka janë Lipidet apo yndyrnat?

Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?

Çka është qeliza yndyrore?

Sa jetojnë qelizat?

Çka është Bërthama e qelizës?

Sa qeliza përmban çdo qenie njerëzore?

Cila është qeliza më e madhe e njeriut?

Sa është madhësia e qelizave?

Çka është Qeliza?

Eritrocitet

Sa është pesha e një qelize?

Shih edhe:  Pyetje dhe Përgjigje nga Biologjia

 

Results

-

#1. Qeliza e sistemit nervor quhet:

Lexo më shumë: Neuroni

#2. Neuroni është qelizë e sistemit nervor që i jep mundësi informacionit të transmetohet në formën e sinjaleve:

Lexo më shumë: Neuroni

#3. Njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla është: (shkruaje)

Lexo më shumë: Qeliza

#4. Qeliza vezë e fekonduar, qelizë e fituar me bashkimin e spermatozoidit me qelizën vezë quhet:

#5. Shkenca për klasifikimin, grupimin dhe emërtimin e organizmave quhet:

#6. Me mejozë ndahen:

#7. Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

#8. Në lëkurë janë të vendosura receptorët për:

#9. Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

#10. Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë

Lexo më shumë: Qeliza

#11. Antropologjia studion:

#12. Qelizën e zbuloi:

Lexo më shumë: Qeliza

#13. Qeliza është:

#14. Enët e gjakut të cilat e bartin gjakun drejt zemrës quhen:

#15. Qelizat prokariote:

#16. Qeliza prokariote janë:

#17. Organele në të cilat krijohet energjia e nevojshme për të gjitha proceset biokimike të cilat zhvillohen në qelizë janë:

#18. '' Uzina energjetike '' të qelizës janë:

#19. Thekët janë:

#20. Periosti ka si funksion:

#21. Rritjen, zhvillimin dhe përtëritjen e eshtrave e ka si funksion:

#22. Nervat që bartin informacione nga bota e jashtme për në palcën kurrizore dhe në tru janë:

#23. Nervat që transmetojnë impulset nervore nga palca kurrizore dhe truri për të nxitur aktivitetin muskulor janë:

#24. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#25. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#26. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#27. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#28. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#29. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#30. Nëse i sëmuari e humbë vetëdijen vuan nga sëmundja e quajtur:

#31. Ndryshimi i vetive trashëguese quhet:

#32. Njesia themelore, bazë, morfologjike dhe funksionale e indit nervor është:

#33. Ribozomet janë truptha të imët, funksioni kryesor i të cilëve është:

#34. Mbështjellësi proteinik i virusit quhet:

#35. Kondrociti është qeliza që përbën:

Lexo më shumë: Kondrociti

#36. Kondrociti është qeliza që përbën:

#37. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#38. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#39. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#40. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#41. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#42. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike.

#43. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut dhe sintetizohet apo krijohet në organizmin e njeriut.

#44. Vitaminat ndahen në vitamina që treten në ujë dhe vitamina që treten në vajëra.

#45. Dy acidet nukleike më të zakonshme janë ADN dhe ARN.

#46. Bima gjatë procesit të fotosintezës, në ushqimin organik të cilin e krijon, e shndërron energjinë e diellit në lloj të energjisë së fshehtë kimike. Në këtë mënyrë bimët përfitojnë energji për nevojat e tyre (rritje, zhvillim, ndarje të qelizave, ngjitje të ujit përmes ksilemës dhe të ngjashme). Kjo mënyrë e përfitimit të energjisë është quajtur mënyrë autotrofe. Gjatë këtij procesi bimët lirojnë oksigjenin i cili është i domosdoshëm për jetën e shtazëve.

#47. Shtazët nuk janë të afta që vetë për vete të prodhojnë ushqim kështu që e shfrytëzojnë ushqimin e gatshëm të prodhuar nga bimët. Për këtë këto bëjnë pjesë në grupin e harxhuesve ndërsa mënyra e tyre e të ushqyerit është quajtur të ushqyer heterotrof.

#48. Të gjithë organizmat e gjallë janë të përbërë nga qelizat. Ky pohim është i:

#49. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#50. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat shumëqelizorë.

Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#51. Qeliza nuk është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë.

Qeliza është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë. Secila qelizë është tërësi individuale e cila i tregon karakteristikat e jetës, pavarësisht nga qelizat e tjera.

#52. Organeli më i madh qelizor është bërthama. Pohimi është i:

#53. Çka ndodh si pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave ?

#54. Pse paraqiten delecionet ?

#55. Çka shkakton delecioni ?

#56. Në sitezën e ADN marrin pjesë:

#57. Çka është aneuploidia ?

#58. Aberacionet kromozomale janë:

#59. Njësia themelore e çdo organizmi të gjallë është:

#60. Cilat qeliza ndodhen në fazën Go gjatë tërë jetës së tyre ?

#61. Biologjia është :

#62. Botanika është degë e biologjisë që studion :

#63. Cili shkencëtar për herë të parë i përmendi koacervatet ?

#64. Cila nga këto organele mungon te qelizat bimore ?

#65. Tek cila pjesë e qelizës ndodh procesi i fotosintezës ?

#66. Cila nga këto pjesë të qelizës konsiderohet qendra e frymëmarrjes së qelizës ?

#67. Dega e biologjisë që merret me klasifikimin e shumëllojshmërisë së gjallesave quhet :

#68. Zbulimi i grupeve të gjakut është bërë duke shfrytëzuar reaksionin antigjen-antitrup i cili manifestohet me:

#69. Forma tipike e sëmundjes hemolitike te të posalindurit (eritroblastoza fetale) eshtë pasojë e papajtueshmërisë në mes gjakut të nënës dhe gjakut të frytit për shkak të antigjeneve të ndryshme të sistemit:

#70. Cili prej këtyre shkenctarëve i ka zbuluar tri grupet e para te gjakut (A, B dhe O) të sistemit ABO?

#71. Format e rritura të efemeroptereve jetojnë:

#72. Në mungesë të vitaminës A shkaktohet:

#73. Në mungesë të vitaminës C shkaktohet:

#74. Në mungesë të vitaminës B1 shkaktohet:

#75. Në mungesë të vitaminës D shkaktohet:

#76. Cila nga ARN-të e mëposhtme është specifike për çdo lloj aminoacidi?

Finish


Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x