Çka është Kushtetuta ?


Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË

KUSHTETUTË f.

  • Kushtetuta është ligji themelor i një shteti, që përcakton rendin politik dhe ekonomik e shoqëror të tij, sistemin e zgjedhjeve, organet e larta dhe lokale të pushtetit shtetëror e të administratës shtetërore, organizimin e mbrojtjes së vendit e të forcave të armatosura, të gjykatave e të prokurorisë si edhe të drejtat e detyrat themelore të shtetasve. Kushtetuta e re. Kushtetutë borgjeze. Shpallja e kushtetutës. Miratimi i kushtetutës.

Shih edhe:

Gjykata

Gjykata kushtetuese

Prokurori

Prokuroria

 

error: Content is protected !!