Lista e 16 laboratorëve të licencuar për kryerje te testeve serologjike

loading...

16 laboratorë të tjerë janë licencuar sot nga Ministria e Shëndetësisë për kryerjen e testeve serologjike për COVID-19.

me anë të testeve serologjike mund të bëhet identifikimi i prezencës ose jo të antitrupave në plazmë të gjakut.

Testi serologjik na ndihmon të dimë Nëse kemi qenë të prekur me virus.

Më poshtë keni listën e plotë të laboratorëve që janë licencuar nga Ministria e Shëndetësisë.

Laboratorët e licencuar janë si në vijim:

Laboratori Mjekësor i Mikrobiologjisë Klinike “Lumnije Mikullovci. B.I” në Prishtinë, Laboratori Mjekësor Biokimik-Hematologjik “BIOLAB-R” në Prishtinë, Ambulancë Specialistike e Mjekësisë Familjare dhe Laborator Mjekësor Biokmik-Hematologjik “KANADA-MED&LAB B” në Lipjan, Laborator Mjekësor Biokimik-Hematologjik “Shëndeti” në Gjakovë, Laboratorë Mjekësor Biokimik-Hematologjik në kuadër të Poliklinikës “Rezonanca” në Prishtinë, Laboratorë Mjekësor Biokimik-Hematologjik & Amulancë Specialistike e Gjinekologjisë “MATILDA MALAJ-SAHITI& HURUGLICA O.P në Gjilan, Laboratorë Mjekësor Biokimik-Hematologjik në kuadër të Spitalit Special për Urologji “Medical Center” në Graçanicë, Laborator Mjekësor i Mikrobiologjisë Klinike “Mikrobiologjia” në Prishtinë, Laborator Mjekësor i Mikrobiologjisë Klinike në kuadër të Poliklinikës “Echo-med”, në Prishtinë, Laboratorë Mjekësor Biokimik-Hematologjik “Sylë Mavriqi B.I” në Vushtrri, Laborator Mjekësor i Mikrobiologjisë Klinike “Mikrolab” në Prishtinë, Ambulancë Stomatologjike& dhe Laborator Mjekësor Biokimik-Hematologjik “Instituti Bioinvest” në Prishtinë, Ambulancë Speciaistike Alergologjike me Imunologji Klinike “Visar Smakaj B.i” në Gjilan, Ambulancë Specialistike e Mjekësisë Familjare& Laborator Mjekësor Biokimik-Hematologjik “Eni Lab” në Ferizaj, Laborator Mjekësor Biokimik Hematologjik në kuadër të Poliklinikës “URO-MED” në Ferizaj dhe Laborator Mjekësor Biokimik-Hematologjik &Laborator Mjekësor i Mikrobiologjisë Klinike “AVICENA-KS” në Prishtinë.loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *