Me çka lidhen pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje?


Gjuha Shqipe , Gjuhë Shqipe

Pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje lidhen me lidhëza bashkërenditëse ose pa lidhëza.

Ata shkuan në bregun tjetër, / kurse unë erdha në shtëpi / dhe u qetësova.

Ata shkuan në bregun tjetër       kurse      unë erdha në shtëpi  dhe     u qetësova.

 

Dielli u fsheh, / qielli u nxi, / çdo gjë dukej e ngrysur.

Dielli u fsheh              qielli u nxi            çdo gjë dukej e ngrysur