Me çka merret onomastika dhe me çka merret etimologjia ?


Pyetje dhe Përgjigje

Me çka merret onomastika dhe me çka merret etimologjia ?

Onomastika merret me kërkimin shkencor të emrave, ndërsa etimologjia merret me sqarimin e prejardhjes së emrave.

error: Content is protected !!