Ministria e Shëndetësisë bën thirrje për hetim të shkeljeve të mundshme në tenderët e hapur nga kjo ministri

Ministria e Shëndetësisë njofton se u ka bërë thirrje që nga fillimi i pandemisë COVID-19 të gjitha organeve mbikëqyrëse të Prokurimit Publik, Autoritetit Kosovar të Konkurrencës dhe Policisë së Kosovës – Njësisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike që të hetojnë çdo shkelje të mundshme në procedurat e prokurimit publik ku autoritet kontraktues është kjo Ministri.

loading...

“Kjo për shkak të situatës emergjente të shëndetit publik dhe për të reaguar sa më shpejtë për çdo shkelje potenciale. Që me shpalljen e situatës Emergjente të Shëndetit Publik, me anë të një vendimi, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, i ka dhënë të drejtën Ministrisë së Shëndetësisë që, për qëllime të sigurimit sa më të shpejtë të materialeve mbrojtëse për ruajtjen e shëndetit të profesionistëve shëndetësor dhe popullatës nga Covid-19 të zhvillojë procedura të negociuara të prokurimit publik”, thuhet në njoftimin e Ministrisë.

MSh ka njoftuar se ka ftuar në secilën procedurë të zhvilluar të prokurimit publik sa më shumë kompani pjesëmarrëse me qëllim të respektimit të konkurrencës dhe nxjerrjes së çmimeve sa më të favorshme me qëllim të ruajtjes së buxhetit të taksapaguesve kosovarë.

“Para çdo procedure të zhvilluar, Komisioni për vlerësimin e çmimeve ka dalë në teren për verifikimin e tyre vetëm që mos të krijohen mundësi potenciale të fryrjes artificiale të çmimeve”, vazhdon njoftimi.

Të njëjtën thirrje, MSh e bën edhe sot, jo vetëm për institucionet e lartpërmendura, por për të gjitha palët e interesuara, përfshirë edhe mediat dhe shoqërinë civile, që të monitorojnë e raportojnë çdo shkelje eventuale, e cila konfirmohet.

“Gjithashtu sipas Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, secili qytetar, organizatë, shoqëri civile, mediat dhe palë të tjera të interesuara, kanë të drejtën për të pasur qasje në secilën kontratë. Dhe çdo këshillë, vërejtje, kritikë apo edhe shkelje eventuale do të adresohet në mënyrën më të shpejtë me anë të mekanizmave ligjor pa marrë parasysh se për çfarë dhe për kë bëhet fjalë”, potencohet në njoftim.

Ministria e Shëndetësisë e udhëhequr nga Arben Vitia ka shtuar se hamendësimet, dyshimet e pabazuara dhe aludimet me qëllime të ulëta me anë të emisioneve e deklaratave të ndryshme të individëve s’përbëjnë fakte, e as s’janë argumente për të provuar të goditet një institucion.

“MSh do të insistojë që çdo pretendim i hedhur nga secila palë të ndriçohet dhe do të jetë në gjendje të ndërmarrë masa ndaj çfarëdo shkeljeje eventuale nga ana e cilit do zyrtar të saj, por i rikujton të gjithë ata që plasojnë dezinformata dhe shpifje, sidomos në këtë kohë pandemie, që edhe këto janë akte të dënuara me ligjet në fuqi. Puna me përkushtim dhe transparencë e MSh-së do të vazhdojë me të njëjtin përkushtim për mbrojtjen e shëndetit publik të gjithë qytetarëve të Kosovës”, përfundon njoftimi i Ministrisë.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *