Ndikimi i barnave në shenjat vitale


Efektet e ilaçeve në shenjat vitale
Barnat që përdoren për trajtimin e problemeve shëndetësore tek njerëzit e moshuar mund të ndikojnë në shenjat vitale. 
Për shembull, ilaçi digoksin që përdoret për dështimin e zemrës dhe ilaçet e presionit të gjakut të quajtur beta-bllokuesit mund të shkaktojnë ngadalësimin e impulsit.
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *