Në cilën familje të bimëve, bën pjesë akonita?


21 Tough INterview Questions Woman 102318 780x439 1

Në cilën familje të bimëve, bën pjesë akonita?

a)Kryqore
b)Kompozite
c)Zambakore
d)Zhabinore

62 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!