Në cilin kromozom instalohet virusi SV-40?

Në cilin kromozom instalohet virusi SV-40?

a) 9
b) 7
c) 6
d) 4

Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Leave a Reply

error: Content is protected !!