Në kromozomin 7 te njeriu është përgjegjës për


Biologjia , Teste nga Biologjia

Në kromozomin 7 te njeriu është përgjegjës për:

A.sëmundjen e fibrozës cistike

B.sistemin ABO të grupeve të gjakut

C.zingjirët alfa të hemoglobinës

D.hormonin e rritjes

error: Content is protected !!