Në Maqedoninë e Veriut, nxënësit do të shkojnë në shkollë me maska kurse ora do të jetë 20 minuta


IMG 7706

[ad_1]

Ky është njëri nga mënyrat se si do të zhvillohet viti shkollor nga shtatori në Maqedoninë e Veriut, tregoi zëvendësministrja e Arsimit dhe Shkencës, Elizabeta Naumovska.

“Ne propozojmë prani fizike me numër të ulët të nxënësve në klasë. Grupe më të vogla, me protokoll të mjaftueshëm për distancë fizike, mbajtje e maskës, dezinfektim në të tëra format që të mbrohen edhe arsimtarët edhe nxënësit. Po qe se në arsimin fillor ora mësimore ka zgjatur 40 minuta, tash ajo do të jetë 20 minuta. Arsimtari do të ndajë klasën në dy grupe me nga 15 nxënës”, tha Naumovska.

Modeli tjetër është i kombinuar. Kjo mundëson që Po qe se shkollat s’ kanë hapësirë të mjaftueshme që ta ndajnë klasën në dy grupe, atëherë mësimi do të jetë i kombinuar.

“Një javë ose dy në shtëpi një grup i pareleles, derisa të tjerët marrin detyra shtesë që nevojitet t’i realizojnë atë javë. Do të thotë më shumë detyra që nevojitet t’i realizojnë nga shtëpia, që nga java e ardhshme grupi i tjetër të qëndrojnë në shtëpi, e këta të jenë me prani fizike”, u shpreh Naumovska.

Modelet s’ vlejnë për tërë shtetin njëjtë, por do të definohen sipas komunave dhe sipas shkallës së infektimit nga Covid-19. Kjo nënkupton se Po qe se një komunë ka numër të ulët të rasteve me Kovid-19 dhe shkolla me numër të paktë të nxënësve, atëherë mësimi realizohet nëpër shkolla.

“Po qe se keqësohet situata në nivel të ndonjë komune apo rajon, të mund menjëherë të kalohet në mësim me anë të kompjuterit”, deklaroi Naumovska.

Protokolle po përpilohen edhe për nxënësit e shkollave të mesme, për udhëtimin nga njëri qytet në tjetrin dhe për banimin në internat. Por të gjitha detajet do të vendosen në mbledhjen që përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës do ta kenë me anëtarët e Komisionit për sëmundje ngjitëse ditën e premte.

Të gjitha vendimet do të sillen para 15 gushtit, para se mësimdhënësit të kthehen nga pushimi vjetor. Mes arsimtarësh përflitet se opsion është edhe që cikli i ulët të shkojë në shkollë, kurse ai i larti të vijojë me mësimin online. Por këto Naumovska i cilësoi si spekulime./TV21[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!