Një në katër mjekë, ose 32.9% e mjekëve në Zvicër janë të huaj, mes tyre shqiptarë


6C90CC24 9E01 4B46 9B0B 340FF7B5E92B
6C90CC24 9E01 4B46 9B0B 340FF7B5E92B

Numri i mjekëve të huaj ose të diplomuarve jashtë vendit ose mbajtësve të një diplome të huaj dhe që punon në shëndetin publik zviceran është 11 mijë e 900 persona. Mjekët e huaj përbëjnë 27.6% të sektorit ambulator dhe 38.4% të sektorit stacionar.Shumica e mjekëve të huaj vijnë nga Gjermania (18.7%). 

Mjekët e tjerë të huaj përfaqësohen me një përqindje shumë të ulët, ku 2.8% janë italianë, 2.1% janë francezë dhe 2% austriakë. Numri i mjekëve zviceranë me origjinë të huaj nuk përfaqësohet në këtë llogaritje.Një studim i FMH bëri publike ​​situatën e të ardhurave në Zvicër. 

Studimi tregon se një kirurg merr 390,000 franga bruto një vit dhe një radiolog është 380,000 franga. Mesatarisht, ata janë më të paguarit në Zvicër.Megjithatë, dallimet ndërmjet specialistëve janë të rëndësishme. Një psikiatër fiton mesatarisht 130,000 franga në vit, që është një e treta e të ardhurave të një kirurgu.
error: Content is protected !!