NJOFTIM BİLDİRİ OBAVJEŠTENJE Në vazhdën e procesit të organizimit të mësimit në distancë për nxënësit kosovarë, Mini…

loading...
NJOFTIM BİLDİRİ OBAVJEŠTENJE Në vazhdën e procesit të organizimit të mësimit në distancë për nxënësit kosovarë, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ju njofton se nga e hëna, më datë 30 mars 2020, do të fillojë transmetimi i përmbajtjes mësimore për nxënësit me arsimim në gjuhën turke dhe boshnjake. Nga e hëna mësimi transmetohet për klasat 1 deri në 5, në këto e sipër për klasat 6-9 transmetimi fillon sapo të ketë përfunduar përgatitja e materiale…ve mësimore. Mësimi do të transmetohet në Radio Televizionin e Kosovës – në kanalin RTK1, me fillim në ora 15:30. MAShTI iu uron të gjithë nxënësve mësim të këndshëm dhe shumë shëndet, dhe kërkon nga prindërit dhe mësuesit bashkëpunim në realizimin me sukses të mësimit nga distanca! Kosovalı öğrenciler için uzaktan eğitim sürecinin örgütlenmesi kapsamında Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı (EBTİB), 30 Mart 2020 Pazartesi günü, Türkçe ve Boşnakçe öğrenim gören öğrencilere yönelik ders anlatım yayınlarını başlatacaktır. Pazartesi gününden itibaren 1-5 sınıfları için Türkçe ve Matematik dersleri yayınlanacaktır. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte 6-9 sınıflara ait derslerin yayınlanmasına geçilecektir. Dersler, Kosova Radyo Televizyonu – RTK1 kanalında saat 15:30 dan itibaren yayınlanacaktır. EBTİ Bakanlığı; tüm öğrencilere başta sağlık, keyifli ve verimli dersler dilerken uzaktan eğitimin başarıyla uygulanabilmesi adına, veliler ve öğretmenlerden işbirliği talebinde bulunmaktadır. U nastavku procesa organizovanje nastave na daljini za učenike Kosova, Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacije (MONTI) vas obavještava da od ponedeljka, dana 30 marta 2020g., počinje sa TV prijenosom na RTK nastavnog sadržaja za učenike sa nastavom na turski i bosanski jezik. Od ponedeljka nastava će se prijenositi od 1 do 5 razreda (uza predmete bosanskog jezika i matematike), dok se nastava za 6-9 razred će se prijenositi nakon završetka obrade nastavnog materijala. Nastava će se preijnositi na Radio Televiziji Kosova – kanal RTK 1, sa početkom od 15:30 časova. MONTI svim učenicima želi ugodnu nastavu i puno zdravlja, i zahteva od roditelje i učitelja saradnju za uspješnu realizaciju nastave na daljini. Prishtinë 25 Mars 2020
loading...