Organelet të cilat shërbejnë për rregullimin e sasisë së ujit në qelizë te protozoat, quhen :


Biologjia , Teste nga Biologjia

Organelet të cilat shërbejnë për rregullimin e sasisë së ujitqelizë te protozoat, quhen :

a) Vakuola tretëse
b) Protoplazma
c) Vakuola kontraktile
d) Pseudotpode