Thu. Oct 28th, 2021

Një rast tepër i çuditshëm dhe skandaloz ka ndodhur në një Urgjencë të Qytetit ku një pacient ka kërkuar kontrollë mjekësore në ora 4 të mëngjesit për puçrra dyjavore me arsyetimin e kotë “kam menduar se po kalojnë vetë” e thash të vi në këtë kohë t’a shoh se çka janë?

Pra kështu e keqpërdorin Urgjencën e Qytetit pacientët duke kërkuar ndihmë mjekësore në Urgjencë për raste të mjekësisë ambulantore ose të Mjekësisë Familjare dhe kështu mbingarkojnë personelin shëndetësor me raste jourgjente për të cilat nuk janë të obliguar t’i kryejnë!

Duhet të ndalen keqpërdorimet nga ana e pacientëve. Duhet Urgjenca të shfrytëzohet për raste Urgjente dhe jo për raste të mjekësisë familjare!/Gazeta Skandal