Pagat vjetore të Presidentit, Kryeministrit, Kirurgut, Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në vendet e ndryshme të botës


5D7249E2 B807 4536 B9D4 8DC803BC0424
5D7249E2 B807 4536 B9D4 8DC803BC0424

Përderisa në Kosovë pagat vjetore janë si më poshtë në vendet tjera të botës shihet mjaftë qartë që Kirurgu e ka vlerësimin më të lartë në bazë të pagës vjetore që e merr.

Kosovë
Presidenti i Kosovës paga vjetore 34,476 euro
Kryeministri i Kosovës paga vjetore 35,400 euro
Kirurgu paga vjetore 6,480 euro

Gjyqtarët dhe Prokurorët paga vjetore nga 16,800 deri në 36,000 euro

Pagat vjetore në vendet tjera të botës
1. SHBA 

Presidenti paga vjetore 400,000 dollarë
Kirurgu paga vjetore 428,841 dollarë
Gjyqtarët dhe Prokurorët 115,820 dollarë
2.Kanada
Kryeministri paga vjetore 265,000 dollarë
Kirurgu paga vjetore 284,954 dollarë
Juristët 66.000 dollarë
3.  Australia  : 
Guvernatori  i  Përgjithshëm 410,000 USD Kryeministri, 328,600 USD
Kirurgu 433,792 Dollarë
4. Japonia :  
Imperatori  3,086,890 USD  ;  
Kryeministri 253,800 USD; 
Kirurgu $453,000;  
gjyqtarët  dhe  prokurorët deri  $100,000
5. Norvegjia 
kryeministri 210.714  USD; 
Kirurgu  253.000   
Juristët  dhe  prokurorët  $136,366
6. Suedia : 
Kryeministri $230,926 ; 
Kirurgu nga $197,863-$214,782.;
6. Zvicra : 
Kancelari federal,219.420 USD;  
Kirurgu  $299,337 ; 
Gjyqtarët  dhe  prokurorët  165.354  dollarë ;
7.   Franca:   
Kryetari , €181,680, n
Kirurgu 217. 278 €.

error: Content is protected !!