Pandemia vështirësoi jetën e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë


Komunitetet romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët, janë përballur në vazhdimësi me probleme të natyrave të ndryshme, por pandemia ka përkeqësuar edhe më shumë gjendjen tek ata.

” në raportin e saj për Kosovën ka theksuar se këto komunitete janë të diskriminuara, ndërkohë që në një hulumtim të organizatës “Admovere”, i kryer në korrikun e vitit , vë në pah problemet që janë shfaqur tash në .

Aulona Mehmeti, një nga autoret e këtij hulumtimi, thotë se këto komunitete kanë pësuar nga të gjitha anët, ndër të tjera edhe nga mosinformimi, përkatësisht s’ ishin në dijeni të të drejtave që gëzojnë.

Mehmeti në Express Intervistën në KTV, tha se pandemia ka shpërfaqur shumë probleme te ky komunitet, por edhe te institucionet për t’u marrë me problemet e RAE-s.

ka treguar se ne s’ merremi në mënyrë konsistente për të përmirësuar gjendjen, por më shumë punojnë ad-hoc, për ndonjë pako ushqimore e të tjera. Komunitetet RAE përballen me shumë sfida historikisht dhe preken nga pandemitë më shumë. Tash që janë përballur me COVID është rënduar së tepërmi gjendja e tyre”, ka thënë Mehmeti.

Ajo ka vënë sidomos theksin te procesi mësimor, përkatësisht në distancë.

Sipas të dhënave që ka prezantuar ajo për dy qytete, Ferizaj e Lipjan, deri në 51 për qind e nxënësve s’ kanë ndjekur mësimet.

“Si me marrë pjesë në proces mësimor kur e kanë për të siguruar ushqimin, e lëre më pajisjet teknologjike. Në Ferizaj 51 për qind e nxënësve nga këto komunitete s’ kanë ndjekur mësimet në distancë, në Lipjan 26 për qind, ndërkohë që nga Fushë- s’ kemi të dhëna, gjë që është edhe kjo keq”, shtoi ajo.

folur edhe për që ka marrë qeveria për t’u dalë në ndihmë qytetarëve në kohë pandemie. Sipas saj, nga 27 vetëm një, pika 9, është për këto komunitete.

“Edhe ajo ka dështuar, kjo masë s’ është realizuar”.

Postime të ngjashme