Sun. May 22nd, 2022
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
Pyetje dhe Përgjigje

Përshkruaj rrugët e bartjes së infeksionit!


Rrugët e përhapjes së infektimit
munden me qenë të ndryshme, varësisht prej mënyrës në të cilën shkaktuesit e sëmundjeve infektive e braktisin organizmin e amvisit.

Që të vijë deri te bartja e sëmundjes prej njërit amvis te tjetri, nevojitet që agjensi ta braktisë amvisin e vjetër përmes portës dalëse.

Agjensi kalon një periudhë në mjedisin e jashtëm dhe përmes portës hyrëse depërton në amvisin e ri.

Varësisht prej portës hyrëse-dalëse dallohen katër mekanizma të bartjes së infeksionit:

FEKALO-ORAL

AJROR-PËRMES PIKAVE

TRANSMISIV

KONTAKTUES

Katër mekanizmat e bartjes realizohen përmes gjashtë mekanizmave dhe rrugëve:

RRUGA PËRMES KONTAKTIT

RRUGA ALIMENTARE

RRUGA AJRORE

PËRMES PIKAVE

RRUGA TRANSMISIVE

RRUGA ARTIFICIALE

RRUGA HIDRIKE