Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është Pikëllimi ?

PIKËLLIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PIKËLLOJ, PIKËLLOHEM.

2. Dhembje e thellë që ndiejmë në zemër për humbjen e papritur të ndonjë njeriu shumë të dashur etj., hidhërim i madh. Pikëllim i thellë (i madh). Pikëllimi i nënës (i motrës). I la në pikëllim.

Pikëllimi, Kuptimi i fjalës