Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është pikëlloj ?

PIKËLLOJ kal.

E hidhëroj shumë dikë, e bëj që të ndiejë menjëherë një dhembje të madhe shpirtërore, i shkaktoj pikëllim, e helmoj. E pikëlloi vdekja e shokut.

Pikëlloj, Kuptimi i fjalës