Procesi i sintezës së ARN-së nga ADN quhet:

Procesi i sintezësARN-së nga ADN quhet:

A. replikim
B. translatim
C. hibridizim
D. transkriptim

Shih edhe : Teste nga Biologjia

Leave a Reply

error: Content is protected !!