Pse është e rëndësishme Folja ?

loading...

Pse është e rëndësishme Folja ?

Folja është mjaft e rëndësishme, pasi që tregon veprimin ose aktivitetin e kryefjalës.

Pa folje, fjalia nuk do të ekzistonte.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *