0

 

D7DF5F67 E825 4DE6 B0FF 26C82930C19C
A ЁSHTЁ INFERTILITETI SЁMUNDJE?

Vetëdija njerëzore është rritur dhe vazhdon rritet ndër shekuj. gjithë jemi dëshmitarë se vetëdija e ultë njerëzore ka qenëdhe është ende shkaktar i vuajtjeve shumta njerëzimit sipasojë e faktit se, duke mos arritur t’i kuptojmë apo spjegojmëdukuritë e shumta negative, nuk arrijmë as t’i eliminojmë ato.

Fatkeqësisht, vetëdija e ultë njerëzore reflektohet shumë edhe mjekësi, e me këtë edhe shëndetin e njerëzve. gjithë jemidëshmitarë mëshehjes shumë dukurive negative dhesëmundjeve gjatë shekujve, respektivisht mbajturit sekret tyre, për shkak mentalitetit dhe paragjykimeve rrethit si dhepër shkak turpit flasim për to, e kjo prapë ndërlidhet me vetëdijen e ultë njerëzore.

Si shembull, personi lehtë do flet dhe do ta pranon se vuannga kanceri se sa ta pranon se vuan nga infertiliteti (shterpësia), gjë flet për një vetëdije ultë njerëzore e cila edhe tepëre ulë mundësinë e zgjidhjes këtij problemi.

Megjithatë, një hap shumë i rëndësishëm u arrit fund ngaOrganizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga shoqatat relevantebotërore për shëndetin riprodhues kur u pranua se infertilitetiështë sëmundje dhe si e tillë duhet trajtuar sikur çdo sëmundjetjetër. Ky paraqiti një hap përpara vetëdijen njerëzore dhe njëfije shprese shumë për gjithë ata vuajnë nga infertiliteti, e as vet nuk janë vetëdijshëm se a kanë bëjnë me njësëmundje apo me një problem privat i cili u takon vetëm atyre e jo edhe shoqërisë apo dikujt tjetër.

Prandaj, pranimi ndërkombëtar i infertilitetit si sëmundje, paraqet edhe një obligim shumë për gjitha qeveritëbotërore këtë problem ta trajtojnë seriozisht e jo ta injorojnë, sikur kanë bërë kaluarën. E poashtu t’i detyrojnëkompanitë e sigurimeve shëndetësore këtë sëmundje tarimbursojnë (kompenzojnë) ashtu sikurse edhe gjithasëmundjet e tjera njerëzore. Madje, disa shoqëri zhvilluara, siçështë ajo kanadeze, kanë shkuar aq larg sa iu ofrojnëdonacion gratis spermës çifteve homoseksualëve si dhegrave pamartuara.

Kështu pra, me shpalljen e infertilitetit si sëmundje, iu ofrua paku gjeneratave reja femnave dhe meshkujve njërespekt për zgjidhjen e problemit tyre dhe një ndihmë taluftojnë sëmundjen e tyre e cila një kohë gjatë ishteneglizhuar, por e cila, sipas statistikave Organizatës Botërore Shëndetësisë, e prek çdo 4- tën martesë vendet zhvillim.

Pra, fatkeqësisht, deri vonë është menduar se infertiliteti ështënjë stil jetese i përzgjedhur nga vet çifti, por, me ngritjen e vetëdijes njerëzore u arrit fund ky problem pranohetsi sëmundje. Kështu , sot infertiliteti definohet sinjësëmundje e sistemit riprodhues poçese edhe pas një periudheprej mbi 12 muajsh marrëdhënieve rregullta seksuale, pa përdorimin e ndonjë kontracepcioni, nuk vjen deri te shtatzania”.

Shtrohet pyetja, se çka kanë ndërmarrë qeveritë e deritanishmekosovare lidhur me këtë problem? Fatkeqësisht, sikurse edheshumë dukuri tjera mjaftë rëndësishme për mirëqenien sociale familjes, edhe kjo fushë pothuajse është e paprekur deri sot tek ne. Respektivisht, vetëm para pak vitesh Kosovë ështëaprovua ligji për Shëndetin Riprodhues, i cili madje është shumëgjysmak dhe i bërë kundër mentalitetit dhe interesave pacientëve kosovarë, e edhe shumë e vështirësonzgjidhjen e problemit tyre respektivisht kurimin e kësajsëmundjeje, e cila rrethanat tona madje paraqet edhe tepërse një sëmundje serioze, kur dihet se shoqërinë tonë njeriu pa pasardhës konsiderohet akoma si një person i pavlerë.

Madje, Kosova është i vetmi vend regjion pacientëveinfertilë nuk ua rimburson asnjë lloj trajtimi kësaj sëmundje, e aq tepër nuk ua kompenzon procedurat e frytnimit asistuarapo IVF-it, cilat janë mjaftë kushtueshme dhe shpeshherëjanë e vetmja rrugë për arritur deri te shtatzania, respektivishtderi te krijimi i familjes. E dihet se një familje e lumtur ështëparakusht për një shoqëri lumtur.

Dr. Gjina Zeqiri MSc, PhD

GjinekologeObstetre

Magjistër, doktor shkence dhe subspecialiste për fertilizim asistuar (IVF)

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment