0

Të gjitha nënat në mjediset e prekura dhe në mjediset e rrezikuara, të cilat kanë simptoma të etheve, kollitjes ose frymëmarrjes së vështirësuar, menjëherë duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore dhe t’i ndjekin udhëzimet e mjekut të tyre.Duke pasur parasysh dobitë e gji dhënies dhe rolit të vogël të qumështit të nënës në përcjelljen e viruseve tjera të frymëmarrjes, nëna mund të vazhdojë me gji dhënien, duke i zbatuar të gjitha masat e nevojshme të kujdesit.Për nënat me simptoma, të cilat ndjehen mjaft mirë për ta ushqyer foshnjën me gji, kjo do të thotë se ato duhet të mbajnë maskë kur janë afër foshnjës (dhe kur e ushqejnë), t’i lajnë duart para dhe pas kontaktit me foshnjën (si dhe kur e ushqejnë atë), dhe t’i pastrojnë/dezinfektojnë sipërfaqet e kontaminuara – siç duhet të bëhet në të gjitha rastet
kur dikush me KOVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar komunikon me të tjerët, përfshirë fëmijën. Nëse nëna është shumë e sëmurë, ajo duhet të inkurajohet ta nxjerr qumështin dhe t’ia jep fëmijës përmes një filxhanit dhe/ose lugës së pastër – në të njëjtën kohë duke ndjekur të njëjtat metoda të parandalimit.

Asked question
Add a Comment