0

Po. Sifilizi është shumë i rrezikshëm. Përvecse transmetimit tek personat e tjerë, sifilizi mund të shkaktojë dëmtime të trurit, zemrës dhe dëmtime të tjera neurologjike. Nqs dëmi është shkaktuar tashmë, ai nuk mund të riparohet pavarësisht se terapia mund të zhduke infeksionin (Treponemën). Shtatzanat mund ta transmetojnë sifilizim bebit që para se të lindë.

Asked question
Add a Comment