0

Mund të jenë për shembull: MMR vaksina (kundër fruthit, shytave dhe rubeolës) dhe DTP vaksina (diphtheria, tetanus, dhe pertussis). Esenca qëndron më shumë te reagimi i sistemit imunitar të njeriut karshi vaksinave.

loading...
loading...
Asked question