A janë qenie të gjalla viruset ?

83 viewsMikrobiologjiaViruset
0
loading...

A janë qenie të gjalla viruset ?

Mikrobiologët ende nuk pajtohen.

Disa nga ata që thonë se viruset janë gjallë ofrojnë këto arsye:

Viruset bëjnë kopje të vetvetes për t’u rigjeneruar.

Ata marrin energji (nga bujtësit e tyre).

Arsyet që disa mikrobiologë thonë se viruset nuk janë të gjalla:

Ata nuk kanë qeliza (vetëm veshje proteinike që rrethojnë materialin gjenetik).

Ata nuk riprodhohen vetvetiu; atyre u duhen doemos qelizat pritëse.

A janë janë infeksionet virale ngjitëse? Përhapja e infeksionit i referohet aftësisë së një virusi për tu transmetuar nga një person (ose bujtës) te një tjetër.

Infektimi i referohet aftësisë së një virusi për tu transmetuar nga një person (ose mikpritës) te një tjetër.

Infeksionet virale janë ngjitëse për periudha të ndryshme kohore në varësi të virusit. Një periudhë inkubacioni i referohet kohës ndërmjet ekspozimit ndaj një virusi (ose patogjenit tjetër) dhe shfaqjes së simptomave.

Periudha ngjitëse e një virusi nuk është domosdoshmërisht e njëjtë me periudhën e inkubacionit.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.