0

Për momentin nuk ka dëshmi të mjaftueshme për të verifikuar nëse virusi përcillet nga nëna te foshnja gjatë lindjes, ose për efektin potencial që mund ta ketë ndaj fëmijës. Për momentin kjo është duke u hulumtuar. Gratë shtatzëna duhet të vazhdojnë t’i ndjekin masat adekuate për mbrojtje nga ekspozimi në virus, dhe menjëherë duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore, nëse kanë simptoma të etheve, kollitjes ose vështirësisë së frymëmarrjes.

Asked question
Add a Comment