0

Mënyra më e mirë për ta parandaluar sëmundjen e lijës është vaksinimi. Fëmijët duhet të vaksinohen ndaj lijës në moshë 12 deri në 15 muaj. Fëmijët duhet të marrin edhe një vaksinë përforcuese në moshën 4 deri në 6 vjeçare. Kjo vaksinë ka efekt 99% në mbrojtjen kundër virusit. Vetëm në rrethana shumë të rralla fëmijët preken nga lija edhe pas vaksinimit, por edhe në ato raste sëmundja ka simptoma shumë më të lehta se zakonisht.

Virusi i lijës mund të përhapet përmes ajrit, mukozës pështymës ose prekjes. Nëse njihni ndonjë fëmijë i cili i është ekspozuar ndaj këtij virusi, mos e lejoni fëmijën tuaj pranë tij deri sa të kaloj virusi. Njëkohësisht, kur fëmija juaj preket nga kjo sëmundje mbajeni atë në shtëpi dhe mos i rrezikon fëmijët e tjerë. Të rriturit që nuk janë prekur asnjëherë nga kjo sëmundje si fëmijë, si dhe që nuk janë vaksinuar asnjëherë kundër saj mund te preken nga kjo sëmundje edhe si të rritur. Tejkalimi i lijës i rritë gjasat që ju të prekeni edhe nga herpesi. Për ta evituar këtë, bisedoni me mjekun tuaj pasiqë edhe si të rritur ju mund të vaksinoheni kundër sëmundjes së lijës.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment