0

A ndahet mëlçia në segmente?

Klasifikimi Couinaud e ndan mëlçinë në 8 segmente funksionale.

Venat hepatike gjenden në periferi të çdo segmenti, ndërsa qendra ka degë të venave portale, arterieve hepatike dhe kanaleve biliare.

Vena e mesme hepatike e ndan mëlçinë në lobet e majta dhe të djathta.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment