0

Antitrupat anti-bërthamorë, anticitoplazmatikë, anti-muskulaturë të lëmuar janë vënë re gjatë:
A) purpurës trombocitopenike idiopatike
B) sindromës Goodpasture
C) hepatitit kronik aktiv
D) pemfigusit
E) fibrozës endomiokardiale

PS)C

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment