Antitrupat anti-bërthamorë, anticitoplazmatikë, anti-muskulaturë të lëmuar janë vënë re gjatë:

0
loading...

anti-bërthamorë, anticitoplazmatikë, anti-muskulaturë të lëmuar janë vënë re gjatë:
A) purpurës trombocitopenike idiopatike
B) sindromës Goodpasture
C) hepatitit kronik aktiv
D) pemfigusit
) fibrozës endomiokardiale

PS)C

No tags for this post.

Postime të ngjashme

Add a Comment
Write your answer.