0

Analizat e gjakut janë të rëndësishme të kryhen për të vlerësuar gjendjen shëndetësore të personave para fillimit të çdo cikli kimioterapie.

Ndër analizat e nevojshme mund të jenë:
Analiza të përgjithshme biokimike – për të vlerësuar funksionin e mëlçisë (organi në të cilin kryhet metabolizimi i kimiopreparateve), për të vlerësuar funksionin renal dhe gjendjen e elektroliteve. Në rast se analizat nuk janë në vlera normale, cikli i kimioterapisë mund të shtyhet deri në rikuperim të plotë.

Rruazat e kuqe të gjakut dhe rruazat e bardha të bardha të gjakut, trombocitet – në rast se këto parametra nuk janë në normë, mund të jetë e nevojshme shtyrja e trajtimit deri në rikuperim.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment