0

Është një analizë mjekësore që bëhet duke futur tek pacienti një minitelekamera me gjerësi 2mm, të udhëhequr nga një tub fleksibël. Imazhi i marrë nga telekamera bën të mundur ekzaminimin e gjendjes shëndetësore të pacientit.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment