0

Paranoja përfshin ndjenja dhe mendime intensive të shqetësuara ose të frikshme që shpesh lidhen me persekutimin, kërcënimin ose komplotin. Paranoja ndodh në shumë çrregullime mendore, por është më shpesh e pranishme në çrregullimet psikotike. Paranoja mund të bëhet deluzion, kur mendimet dhe besimet e paarsyeshme bëhen aq të fiksuara saqë asgjë nuk mund të bindë një person se ajo që ata mendojnë apo ndjejnë nuk është e vërtetë.

loading...

Kur një person ka paranoje, por nuk ka simptoma të tjera (si dëgjimi apo shikimi i gjërave që nuk ekzistojnë), ata mund të kenë atë që quhet çrregullim delusional. Për shkak se ndikohen vetëm mendimet, një person me çrregullim delusional zakonisht mund të punojë dhe të funksionojë në jetën e përditshme, megjithatë, jeta e tyre mund të jetë e kufizuar dhe e izoluar.

Pyetje të ngjashme
loading...
Asked question