0

Sipas pozitës që ka skeleti në trupin e shtazëve, dallojmë: skeletin e jashtëm dhe skeletin e brendshëm.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment