Çfarë procesi është fotosinteza dhe shkruaj formulën e saj?

425 viewsFotosinteza
0
loading...

Fotosinteza është proces i cili kryhet në pjesët e gjelbërta të bimës me ndihmën e energjisë së dritës së diellit dhe materieve joorganike (ujit dhe dioksidit të karbonit) ku sintetizohen materiet organike dhe lirohet oksigjen. 6CO2 + 12H2O + Energjia e dritës së diellit = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.