0

Stomet ose gojëzat kanë dy role: bëjnë këmbimin e gazeve (përmes tyre merret CO2 dhe lirohet O2) dhe transpiracionin .

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment