Cikli qelizor përfshin proceset e:

174 viewsCikli qelizor
0
loading...

Cikli qelizor përfshin proceset e: Fazës përgaditore për ndarje: interfazës, dhe fazës së ndarjes së qelizës: mitozës ose mejozës.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.