0

Gjuha zyrtare e Austrisë është gjermanishtja e cila flitet nga 88.6% e popullsisë. Në të vërtetë në Austri flitet një dialekt i gjuhës gjermane që ndryshon shumë nga gjuha zyrtare.

loading...

Alemanishtja (flitet në Vorarlberg si dhe në pjesë të Tirolit)
Bairischen flitet në pjesën tjetër të vendit (7 milionë banorë)

loading...
Asked question