Cila është metoda e zgjedhur për diagnostikimin e kolelitiazës:

0
loading...

Cila është metoda e zgjedhur për diagnostikimin e kolelitiazës:
a.Radiografia native e abdomenit
b.Ultrasonografia e abdomenit (Echo)
c.Tomografia e kompjuterizuar e abdomenit (CT)
d.Kolecistopankreatografia retrograde endoskopike (ERCP)

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.