Cila është neoplazi e tipit retikular (retikulozë neoplazike ) ?

0

Cila është neoplazi e tipit retikular (retikulozë neoplazike ) ?
A) leukemia mieloide kronike
B) eritroleukemia
C) leukemia megakariocitare
D) leucemia monocitare Schilling
) eritremia

PS)D

No tags for this post.

Postime të ngjashme

Asked question
Add a Comment
Write your answer.