0

Cila nga format e hepatitit viral akut nuk kalonë në formë kronike të hepatitit:
a.Hepatiti viral A c.Hepatiti viral C
b.Hepatiti viral B d.Hepatiti viral D (delta)

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment