0

Edhe pse gjendet në shumë produkte, por në koncentrime të ndryshme, burimet natyrore më të rëndësishme të vitaminës B2 janë perimet bishtajore (0,16-0,20 mg / 100 g) produktet shtazore (më shumë në organet e brendshme) (0,901,30 rug / 100 g).Diçka më pak është e pranishme në drithëra (rreth 0:10 mg / 100 g) dhe perime me gjethe (akoma më pak).

loading...
loading...
Asked question