Cilat janë dallimet mes mamografisë dhe ekografisë?

233 viewsRadiologjiaEkografia Mamografia
0
loading...

Mamografia dhe ekografia dy teste krejtësisht të ndryshme dhe plotësuese. Asnjëra nuk e zëvendëson tjetrën, sepse ajo që kërkojnë dhe pamjet që kthehen janë krejtësisht të ndryshme. Siç e kemi përmendur, mamografia është një ekzaminim i kryer me rreze X, në ekografi përdoren ultratingujt për të studiuar indin e gjirit dhe për të identifikuar fibroids, kiste dhe kështu me radhë. Ekografia është themelore për të gjitha gratë e reja dhe kryhet në fillim të moshës 20 vjeçare në mënyrë që të ndjekë zhvillimin e gjirit çdo vit dhe ndoshta duhet të përsëritet çdo gjashtë muaj nëse vërehet prezenca e një kisti që ndryshon në madhësi ose formë nga një kontroll në tjetrin.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.